فصلنامه علمی

رهیاری در مدیریت و توسعه بهره‌وری 

مجوز انتشار این نشریه، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 1400.07.19 و به شماره 88928 صادر گردید که در اینجا قابل  مشاهده می‌باشد. همچنین این نشریه با همکاری مشترک با انجمن علمی مدیریت دولتی ایران منتشر می شود. تفاهم نامه انجمن از اینجا قابل مشاهده می باشد.

هدف نشریه «رهیاری در مدیریت و توسعه بهره‌وری» فراهم نمودن بستری پژوهشی برای اساتید، دانشجویان و به طور کلی پژوهشگران به منظور انتشار مقالات با کیفیت در موضوعات کوچینگ (رهیاری)، برنامه‌ریزی، مدیریت بهره‌وری، و به اشتراک گذاردن آخرین یافته‌های علمی در ارتباط با رشته مدیریت، صنایع، روانشناسی، علوم رفتاری و مباحث بین رشته‌ای مدیریت می‌باشد.

توجهکلیه مقالات ارسالی به فصلنامه صرفاً از طریق این سامانه قابل بررسی است. در صورت داشتن هر گونه سؤال، لطفاً از قسمت «تماس با ما»، اقدام شود. ایمیل نشریه: jcmpd@gonabad.ac.ir