کلیدواژه‌ها = عملکرد زنجیره تأمین
بررسی تأثیر یکپارچگی فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی زنجیره تامین (مورد مطالعه: صنایع غذایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.22034/jcmpd.2022.552465.1013

حمیدرضا طلایی