رهیاری، کوچینگ و منتوریگ
طراحی مدلی از عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت و آزمون آن در صنعت برق

نگار سادات موسوی تقی‌آبادی؛ مصطفی کاظمی؛ غلامرضا ملک زاده

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/jcmpd.2022.547264.1008

چکیده
  امروزه سازمانها مرشدیت را به عنوان یکی از روشهای توسعه و آموزش منابع انسانی به منظور حفظ بقا و جایگاه رقابتی خود در نظر دارند. این پژوهش به منظور طراحی مدلی از عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت در صنعت برق و آزمون آن صورت گرفته است. بدین منظور، پس از بررسی مطالعات پیشین در این زمینه، عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت شناسایی شده و جهت بومیسازی و ...  بیشتر

بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
بررسی نقش هوش فرهنگی در رابطه میان هوش هیجانی و بهره وری خلاق (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر مشهد)

معصومه عارف؛ سمانه صابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/jcmpd.2022.545250.1005

چکیده
  مهارت‌های هوش هیجانی در موفقیت کارکنان، نقشی حیاتی ایفا می کند؛ زیرا به گفته محققان، 20 درصد از موفقیت‌های هر فرد به بهره هوشی و 80 درصد آن به هوش هیجانی فرد بستگی دارد. از سوی دیگر بهره وری خلاق کارکنان برای اثربخشی کل سیستم در بخش خدمات ضروری است. این تحقیق به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهره وری خلاق کارکنان از طریق نقش میانجی عدم اطمینان ...  بیشتر

بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای کمینه کردن هزینه‌های زمانبندی چرخش شغلی برپایه ارگونومی

محمدجواد ارشادی؛ مهرزاد فغانی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22034/jcmpd.2022.551788.1011

چکیده
  امروزه صاحبان صنایع و کارآفرینان برای پاسخ به نیازهای گوناگون مشتریان پیوسته به‌دنبال راهی برای افزایش انعطاف‌پذیری کارکنان خود در راستای نائل شدن به اهداف سازمان خود هستند. بهینه‌سازی شیوه خدمت‌رسانی در سیستم‌های تولیدی و ارائه الگوهای مناسب کار، می‌تواند در نهایت سبب سادگی ارائه خدمات و همچنین افزایش رضایت کارکنان شود. باوجود ...  بیشتر

مدیریت
بررسی تأثیر یکپارچگی فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی زنجیره تامین (مورد مطالعه: صنایع غذایی)

حمیدرضا طلایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

https://doi.org/10.22034/jcmpd.2022.552465.1013

چکیده
  در سال های اخیر، تمرکز سازمان ها، برای رسیدن بر سطح بالاتر عملکرد، به عنوان یک مزیت رقابتی، معطوف شده است. همچنین حفظ و توسعه چابکی و نوآوری به عنوان قابلیت های پویای شرکای زنجیره تامین به منظور افزایش مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است. از طرفی، همکاری موثر میان شرکای زنجیره تامین و ایجاد اعتماد میان اعضا، می تواند عملکرد ...  بیشتر

بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
بررسی تأثیر رهبری متواضعانه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه ایران

مرتضی حاجیان؛ سمیرا شیرازی تهرانی؛ رضا صالح زاده

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 31-45

https://doi.org/10.22034/jcmpd.2022.553133.1014

چکیده
  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر داده، کمی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش شعب بیمه ایران در شهر اصفهان می‌باشند. داده‌ها با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته که روایی و پایایی آن تأییدشده (آلفای کرونباخ 83/0)، جمع‌آوری گردید. بدین منظور تعداد 355 پرسشنامه در بین کارکنان شعب بیمه در قالب 27 واحد آماری توزیع شده ...  بیشتر

مدیریت
نقش یکپارچگی و هماهنگی تلاش ها در زنجیره تأمین خدمات بشردوستانه (مورد مطالعه: جمعیت هلال احمر اصفهان)

حمیدرضا طلایی؛ مرتضی حاجیان؛ معصومه آقایی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 46-58

https://doi.org/10.22034/jcmpd.2022.551115.1010

چکیده
  یکپارچه سازی زنجیره‌تأمین یکی از راه‌کارهای مهم در حل مسائل و چالش های مدیریت زنجیره تامین است که اخیراً در حوزه زنجیره تامین بشردوستانه مطرح شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف سنجش تأثیر عوامل یکپارچگی زنجیره تامین بشردوستانه بر نتایج عملکردی انجام گرفته؛ همچنین نقش تعدیلگری کمبود و مازاد منابع را بر رابطه مذکور بررسی نموده ...  بیشتر

مدیریت
تاثیر گرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار وگرایش به مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار: بررسی نقش میانجی توسعه محصول جدید

امید بهبودی؛ سید مرتضی غیور باغبانی؛ رضا شیبک

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 59-71

https://doi.org/10.22034/jcmpd.2022.546138.1007

چکیده
  مزیت رقابتی مجموعه ای از توانایی های منحصر به فردی یک واحد اقتصادی است که اجازه نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن فراهم می کند. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیرگرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار، گرایش به مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار و تحلیل نقش میانجی توسعه محصول جدید در یک شرکت لبنیاتی در استان خراسان رضوی بوده ...  بیشتر

بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
بررسی تاثیر ابعاد غرور سازمانی بر تمایل به خلاقیت دربین کارکنان شرکت پتروجم آسیا

مریم کیمیایی؛ تورج حسن زاده ثمرین؛ محمد صادق حسن زاده

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 72-82

https://doi.org/10.22034/jcmpd.2022.551966.1012

چکیده
  هدف از غرور سازمانی کارکنان نشان دهنده‌ی یک عامل ضروری اما اساساً کشف نشده برای رسیدن به موفقیت است. به تفصیل، دو نوع غرور سازمانی وجود دارد. نخست اینکه کارکنان می توانند احساسات عاطفی کوتاه و پایدار غرور را بر مبنای درک یک رویداد موفقیت آمیز مربوط به سازمان تجربه نمایند(غرور عاطفی)؛ دوم اینکه کارکنان می‌توانند نگرشی شناختی و پایدار ...  بیشتر

رشد و توسعه فردی
مدلیابی ساختاری نقش آفرینی خودکارآمدی کارآفرینانه در شکل‌گیری قصد کارآفرینی دانشجویان با تاکید بر مولفه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

پرستو مرادزاده؛ سید مرتضی غیور باغبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/jcmpd.2022.546033.1006

چکیده
  خودکارآمدی، یک مفهوم مفید برای توضیح رفتار انسان است و همچنین در شناسایی انتخاب، سطح تلاش و پشتکار افراد، نقش مهمی را ایفا می کند و در جامعه امروزی به علت بیکاری در حوزه های مختلف بر اهمیت کارآفرینی افزوده شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی با نقش میانجی مولفه های تئوری رفتار برنامه ریزی ...  بیشتر