برای تماس با فصلنامه از طرق فرم موجود در این صفحه و یا پست الکترونیکی jcmpd@gonabad.ac.ir اقدام شود. در اسرع وقت پاسخ لازم به ایمیل شخصی ارسال خواهد شد.

آدرس پستی: خراسان رضوی، گناباد، انتهای خیابان غفاری، دانشگاه گناباد، دفتر نشریه رهیاری در مدیریت و توسعه بهره وری

05157229701-3 داخلی 201 و 227


فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image