کلیدواژه‌ها = طراحی مدل
طراحی مدلی از عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت و آزمون آن در صنعت برق

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-16

10.22034/jcmpd.2022.547264.1008

نگار سادات موسوی تقی‌آبادی؛ مصطفی کاظمی؛ غلامرضا ملک زاده