موضوعات = بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
بررسی نقش هوش فرهنگی در رابطه میان هوش هیجانی و بهره وری خلاق (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22034/jcmpd.2022.545250.1005

معصومه عارف؛ سمانه صابری


ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای کمینه کردن هزینه‌های زمانبندی چرخش شغلی برپایه ارگونومی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 17-30

10.22034/jcmpd.2022.551788.1011

محمدجواد ارشادی؛ مهرزاد فغانی


بررسی تأثیر رهبری متواضعانه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 31-45

10.22034/jcmpd.2022.553133.1014

مرتضی حاجیان؛ سمیرا شیرازی تهرانی؛ رضا صالح زاده


بررسی تاثیر ابعاد غرور سازمانی بر تمایل به خلاقیت دربین کارکنان شرکت پتروجم آسیا

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 72-82

10.22034/jcmpd.2022.551966.1012

مریم کیمیایی؛ تورج حسن زاده ثمرین؛ محمد صادق حسن زاده