موضوعات = بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر بهره وری کارکنان و کیفیت خدمات منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

10.22034/jcmpd.2024.545110.1004

قاسم انوری


بررسی نقش هوش فرهنگی در رابطه میان هوش هیجانی و بهره وری خلاق (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر مشهد)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401

10.22034/jcmpd.2022.545250.1005

معصومه عارف؛ سمانه صابری


تاثیر برنامه‌‌ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت با تحلیل نقش میانجی مزیت رقابتی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401

10.22034/jcmpd.2023.2003373.1021

سید محمد مهدی صفایی؛ سید محمد موسوی


ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای کمینه کردن هزینه‌های زمانبندی چرخش شغلی برپایه ارگونومی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 17-30

10.22034/jcmpd.2022.551788.1011

محمدجواد ارشادی؛ مهرزاد فغانی


بررسی تأثیر رهبری متواضعانه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 31-45

10.22034/jcmpd.2022.553133.1014

مرتضی حاجیان؛ سمیرا شیرازی تهرانی؛ رضا صالح زاده


بررسی تاثیر ابعاد غرور سازمانی بر تمایل به خلاقیت دربین کارکنان شرکت پتروجم آسیا

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 72-82

10.22034/jcmpd.2022.551966.1012

مریم کیمیایی؛ تورج حسن زاده ثمرین؛ محمد صادق حسن زاده