طراحی مدلی از عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت و آزمون آن در صنعت برق

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-16

10.22034/jcmpd.2022.547264.1008

نگار سادات موسوی تقی‌آبادی؛ مصطفی کاظمی؛ غلامرضا ملک زاده


بررسی نقش هوش فرهنگی در رابطه میان هوش هیجانی و بهره وری خلاق (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر مشهد)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401

10.22034/jcmpd.2022.545250.1005

معصومه عارف؛ سمانه صابری


ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای کمینه کردن هزینه‌های زمانبندی چرخش شغلی برپایه ارگونومی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 17-30

10.22034/jcmpd.2022.551788.1011

محمدجواد ارشادی؛ مهرزاد فغانی


بررسی تأثیر یکپارچگی فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی زنجیره تامین (مورد مطالعه: صنایع غذایی)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401

10.22034/jcmpd.2022.552465.1013

حمیدرضا طلایی


بررسی تأثیر رهبری متواضعانه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 31-45

10.22034/jcmpd.2022.553133.1014

مرتضی حاجیان؛ سمیرا شیرازی تهرانی؛ رضا صالح زاده


نقش یکپارچگی و هماهنگی تلاش ها در زنجیره تأمین خدمات بشردوستانه (مورد مطالعه: جمعیت هلال احمر اصفهان)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 46-58

10.22034/jcmpd.2022.551115.1010

حمیدرضا طلایی؛ مرتضی حاجیان؛ معصومه آقایی


تاثیر گرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار وگرایش به مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار: بررسی نقش میانجی توسعه محصول جدید

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 59-71

10.22034/jcmpd.2022.546138.1007

امید بهبودی؛ سید مرتضی غیور باغبانی؛ رضا شیبک


بررسی تاثیر ابعاد غرور سازمانی بر تمایل به خلاقیت دربین کارکنان شرکت پتروجم آسیا

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 72-82

10.22034/jcmpd.2022.551966.1012

مریم کیمیایی؛ تورج حسن زاده ثمرین؛ محمد صادق حسن زاده


مدلیابی ساختاری نقش آفرینی خودکارآمدی کارآفرینانه در شکل‌گیری قصد کارآفرینی دانشجویان با تاکید بر مولفه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401

10.22034/jcmpd.2022.546033.1006

پرستو مرادزاده؛ سید مرتضی غیور باغبانی


مدل علّی روابط بین تصویر مقصد ، وفاداری گردشگر ، قصد بازدید ، نقش میانجی رضایت و تبلیغات شفاهی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401

10.22034/jcmpd.2023.1975553.1018

مریم افشین


پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401

10.22034/jcmpd.2023.562790.1016

رمضان خسروی؛ اکرم اسماعیلی اول


تاثیر برنامه‌‌ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت با تحلیل نقش میانجی مزیت رقابتی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401

10.22034/jcmpd.2023.2003373.1021

سید محمد مهدی صفایی؛ سید محمد موسوی


تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر بهره وری کارکنان و کیفیت خدمات منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

10.22034/jcmpd.2024.545110.1004

قاسم انوری