تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

برای تماس با فصلنامه از طرق فرم موجود در این صفحه و یا پست الکترونیکی jcmpd@gonabad.ac.ir اقدام شود. در اسرع وقت پاسخ لازم به ایمیل شخصی ارسال خواهد شد.

آدرس پستی: خراسان رضوی، گناباد، جاده نوقاب، پردیس دانشگاه گناباد، دفتر نشریه رهیاری در مدیریت و توسعه بهره وری

شماره تماس