ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای کمینه کردن هزینه‌های زمانبندی چرخش شغلی برپایه ارگونومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات/ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

2 گروه مهندسی صنایع/ دانشکده فنی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

امروزه صاحبان صنایع و کارآفرینان برای پاسخ به نیازهای گوناگون مشتریان پیوسته به‌دنبال راهی برای افزایش انعطاف‌پذیری کارکنان خود در راستای نائل شدن به اهداف سازمان خود هستند. بهینه‌سازی شیوه خدمت‌رسانی در سیستم‌های تولیدی و ارائه الگوهای مناسب کار، می‌تواند در نهایت سبب سادگی ارائه خدمات و همچنین افزایش رضایت کارکنان شود. باوجود این‌که چرخش شغلی یک شیوه مناسب در بهبود چابکی سازمان در پاسخ‌دهی به تنوع درخواست‌ها است، بررسی این موضوع بدون نگرش درست به مسائلی از جمله هزینه‌های اجرا و نیز ارگونومی و انگیزش کارکنان به نتایج بهینه‌ای منجر نمی‌شود. از این رو در این پژوهش، یک مدل ریاضی چند هدفه زمانبندی کارکنان با در نظر گرفتن اهداف کمینه‌سازی هزینه‌های زمانبندی و تخصیص پرسنل، افزایش رضایت کارکنان و نیز ارگونومی شغلی است. برای حل این مساله بهینه‌سازی چندهدفه از روش محدودیت اپسیلون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد با کمک مدل‌های چندهدفه مناسب می‌توان نتایج بهینه‌ای در مورد ارائه چرخش شغلی متناسب با شرایط کاری کارکنان ارائه کرد. همچنین برنامه زمانبندی با در نظرگرفتن چرخش شغلی می‌تواند در نهایت هزینه‌ها را کاهش و انگیزه را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Provide a Multi-Objective Mathematical Model to Minimize Ergonomically Based Job Rotation Scheduling Costs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Ershadi 1
  • Mehrzad Faghani 2

1 Associate Professor at Iranian Research Institute for Information Science & Technology (IRANDOC), Tehran, Iran

2 Department of Industrial Engineering / Faculty of Engineering / Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, business owners and entrepreneurs are constantly looking for ways to increase the flexibility of their employees to meet the goals of their organization to respond the diverse needs of their customers. Optimizing service delivery in production systems and providing appropriate work patterns can ultimately simplify service delivery and increase employee satisfaction. While job rotation is a good way to improve an organization's agility in responding to a variety of demands, addressing this issue without the right attitude will lead to issues such as running costs as well as ergonomics and employee motivation. Hence, in this study, a multi-objective mathematical model of employee scheduling with the goal of minimizing scheduling costs and personnel allocation, enhancing employee satisfaction, and job ergonomics. The Epsilon constraint method is used to solve this multi-objective optimization problem. The results of this study showed that using appropriate multi-objective models can provide optimal results in terms of job rotation tailored to employees' working conditions. Scheduling can also ultimately reduce costs and increase motivation, considering job rotation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job rotation
  • ergonomics
  • fatigue and production motivation
  • multi-objective mathematical model