فصلنامه علمی

رهیاری (کوچینگ) در مدیریت و توسعه بهره‌وری 

مجوز انتشار این نشریه، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 1400.07.19 و به شماره 88928 صادر گردید که در اینجا قابل  مشاهده می‌باشد. همچنین این نشریه با همکاری مشترک با انجمن علمی مدیریت دولتی ایران منتشر می شود. تفاهم نامه انجمن از اینجا قابل مشاهده می باشد.

هدف نشریه «رهیاری در مدیریت و توسعه بهره‌وری» فراهم نمودن بستری پژوهشی برای اساتید، دانشجویان و به طور کلی پژوهشگران به منظور انتشار مقالات با کیفیت در موضوعات کوچینگ (رهیاری)، برنامه‌ریزی، مدیریت بهره‌وری، و به اشتراک گذاردن آخرین یافته‌های علمی در ارتباط با رشته مدیریت، صنایع، روانشناسی، علوم رفتاری و مباحث بین رشته‌ای مدیریت می‌باشد.

توجهکلیه مقالات ارسالی به فصلنامه صرفاً از طریق این سامانه قابل بررسی است. در صورت داشتن هر گونه سؤال، لطفاً از قسمت «تماس با ما»، اقدام شود. ایمیل نشریه: jcmpd@gonabad.ac.ir

 

بررسی نقش هوش فرهنگی در رابطه میان هوش هیجانی و بهره وری خلاق (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر مشهد)

10.22034/jcmpd.2022.545250.1005

معصومه عارف؛ سمانه صابری


بررسی تأثیر یکپارچگی فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی زنجیره تامین (مورد مطالعه: صنایع غذایی)

10.22034/jcmpd.2022.552465.1013

حمیدرضا طلایی


مدلیابی ساختاری نقش آفرینی خودکارآمدی کارآفرینانه در شکل‌گیری قصد کارآفرینی دانشجویان با تاکید بر مولفه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

10.22034/jcmpd.2022.546033.1006

پرستو مرادزاده؛ سید مرتضی غیور باغبانی


مدل علّی روابط بین تصویر مقصد ، وفاداری گردشگر ، قصد بازدید ، نقش میانجی رضایت و تبلیغات شفاهی

10.22034/jcmpd.2023.1975553.1018

مریم افشین


پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی

10.22034/jcmpd.2023.562790.1016

رمضان خسروی؛ اکرم اسماعیلی اول


تاثیر برنامه‌‌ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت با تحلیل نقش میانجی مزیت رقابتی

10.22034/jcmpd.2023.2003373.1021

سید محمد مهدی صفایی؛ سید محمد موسوی


ابر واژگان