دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1401 
طراحی مدلی از عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت و آزمون آن در صنعت برق

صفحه 1-16

10.22034/jcmpd.2022.547264.1008

نگار سادات موسوی تقی‌آبادی؛ مصطفی کاظمی؛ غلامرضا ملک زاده


ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای کمینه کردن هزینه‌های زمانبندی چرخش شغلی برپایه ارگونومی

صفحه 17-30

10.22034/jcmpd.2022.551788.1011

محمدجواد ارشادی؛ مهرزاد فغانی


بررسی تأثیر رهبری متواضعانه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه ایران

صفحه 31-45

10.22034/jcmpd.2022.553133.1014

مرتضی حاجیان؛ سمیرا شیرازی تهرانی؛ رضا صالح زاده


نقش یکپارچگی و هماهنگی تلاش ها در زنجیره تأمین خدمات بشردوستانه (مورد مطالعه: جمعیت هلال احمر اصفهان)

صفحه 46-58

10.22034/jcmpd.2022.551115.1010

حمیدرضا طلایی؛ مرتضی حاجیان؛ معصومه آقایی


تاثیر گرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار وگرایش به مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار: بررسی نقش میانجی توسعه محصول جدید

صفحه 59-71

10.22034/jcmpd.2022.546138.1007

امید بهبودی؛ سید مرتضی غیور باغبانی؛ رضا شیبک


بررسی تاثیر ابعاد غرور سازمانی بر تمایل به خلاقیت دربین کارکنان شرکت پتروجم آسیا

صفحه 72-82

10.22034/jcmpd.2022.551966.1012

مریم کیمیایی؛ تورج حسن زاده ثمرین؛ محمد صادق حسن زاده